Książki:

 

 1. Natura i historia. Sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki europejskiej, TN KUL, Lublin 2008.
 2. Joshua Reynolds, Pisma o sztuce, wybór, wstęp M. Poprzęcka, przekł. i oprac. J. Jaźwierski, Warszawa 2007.
 3. Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Pastwa, Lublin 2008.
 4. Mit – Symbol – Mimesis. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Kitowska-Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009.
 5.  Podróże artystyczne – artysta w podróży, red. R. Kasperowicz, J. Jaźwierski, M. Pastwa, Lublin 2010.

 

rozprawy, artykuły:

 1. Determinizm Aloisa Riegla w świetle krytyki, „Roczniki Humanistyczne”, XLVIII-XLIX, nr 4, 2000-2001, s. 227-247.
 2. Natura i abstrakcja w malarstwie Piotra Potworowskiego, w: Natura natury. Spotkania malarskie w Kazimierzu Dolnym, [Kazimierz Dolny 2001], b.n.s.
 3. Prawda natury w porządku sztuki u Sir Joshuy Reynoldsa, w: Prawda natury ― prawda sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury, red. R. Kasperowicz i E. Wolicka, Lublin 2002, s. 139-151.      
 4. Sir Joshuy Reynoldsa idea odrodzenia sztuki w Anglii, w: Recepcja renesansu w XIX i XX wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. M. Wróblewska-Markiewicz, Łódź 2003, s. 105-117.
 5. Of the Sublime. Jonathan Richardson i teoria wzniosłości, w: Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Pastwa, Lublin 2008, s. 31-46.
 6. Włoskie rozkosze wyobraźni Josepha Addisona, „Roczniki Humanistyczne”, 55 (2007), z. 4, s. 151-166.
 7. De pictura veterum, albo czego współczesny gentleman o sztuce malowania obrazów, a zwłaszcza o potrzebnej ku temu imaginacji od starożytnych dowiedzieć się może, w: Mit – Symbol – Mimesis. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Kitowska-Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009, s. 179-193.
 8.  An Account of Some of the Statues…. Richardsonów przewodnik po sztuce Włoch, w: Podróże artystyczne – artysta w podróży, red. R. Kasperowicz, J. Jaźwierski, M. Pastwa, Lublin 2010, s. 71-91.
 9. Ekspresja i tradycja artystycznych zapożyczeń: Warburg – Gombrich – Reynolds, „Konteksty. Polska sztuka ludowa”, 65 (2011), nr 2-3, s. 222-229.
 10.  In Search of Pleasure. Some Aspects of the Eighteenth-Century Theories on the Reception of Painting, „Ikonotheka” 23 (2012), s. 81-100.

 

 

przekłady:

 

 1. Joshua Reynolds, Podróż do Flandrii i Holandii (fragmenty), przeł. J. Jaźwierski, „Kwartalnik Literacki >>Kresy<<”, nr 44 (4/2000), p. 114-124.
 2. Joseph Addison, Uwagi dotyczące różnych części Włoch, przeł. J. Jaźwierski, „Kwartalnik Literacki >>Kresy<<”, nr 71 (3/2007), s. 5-16.
 3. Thomas Gray, Dziennik z Krainy Jezior, przeł. J. Jaźwierski, „Kwartalnik Literacki >>Kresy<<”, nr 77-78 (1-2/2009), s. 52-67.

 

 

hasła encyklopedyczne:

 1. Mengs Anton Raphael, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008, szp. 537-538.
 2. Mills Robert, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008, szp. 1068-1069.
 3. Poussin Nicolas, w: Encyklopedia Katolicka [w druku]
 4. Pugin Augustus Welby Northmore, w: Encyklopedia Katolicka [w druku]

 

 

referaty:

 1. Between Aesthetics and Art Theory. Some Aspects of the Imagination in Eighteenth-Century England wygłoszony 29 kwietnia 2009 w Instytucie Warburga w Londynie.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2013, godz. 11:23 - Ireneusz Marciszuk