dr Jerzy Wójcik

 my timetable for this term

 

the courses I teach:

na studiach stacjonarnych:

1) Historia języka angielskiego (ćwiczenia), III rok.

2) Historia języka angielskiego (konwersatorium), III rok.

 

3) Historia języka seminarium, I rok MA

 

4) wykład monograficzny, II rok MAna studiach niestacjonarnych:

1) Historia języka (seminarium) II rok

 

2) Historia języka (ćwiczenia) II rok


3) Wykład monograficzny, I rok

Autor: Jerzy Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2014, godz. 10:04 - Jerzy Wójcik