Adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru

 

dr Joanna Michalczuk

Doktor hab. nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru

  • W latach 1994 - 1999 odbyła studia polonistyczne na KUL, które ukończyła z wyróżnieniem. W 1999 obroniła pracę magisterską: Życie teatralne w Lublinie w latach 1892-1893, napisaną pod kierunkiem ks. dra hab. M. Lewko.
  • Od 2000 r. asystentka–doktorantka (w latach 2001-2004 – doktorantka–stypendystka) w Katedrze Dramatu i Teatru KUL, prowadząca zajęcia najpierw z dokumentacji teatralnej, później również z dramatu polskiego XX wieku, historii teatru, teorii dramatu i teatru, modeli aktorstwa w teatrze powszechnym XIX i XX wieku.
  • W 2006 r. obroniła pracę doktorską: Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza, (promotor prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara i prof. dr hab. Jacek Popiel), za którą otrzymała Nagrodę Rektora KUL.
  • Od 2008 r. adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru KUL.
  • Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół zagadnień związanych ze współczesną dramaturgią i teatrem.
  • Od 2016 jest kuratorem Koła Naukowego Teatrologów KUL.

 

 Najważniejsze publikacje

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019, godz. 12:08 - Mariusz Lach