redaktor naczelna Telewizji Uniwersyteckiej KUL, zainteresowania naukowe: gatunki dziennikarskie, film dokumentalny, serial, telewizja, popularyzacja nauki. Opiekun specjalizacji telewizyjnej. Członek komisji Olimpiady Wiedzy o Mediach i Olimpiady Wiedzy o Filmie.

 

Doświadczenie medialne: dziennikarka telewizyjna, współpracownik TVP od 2003 roku, autorka programów edukacyjnych, naukowych, społecznych i kulturalnych.

 

Wybrane publikacje:

 

  1. Sosnowska, Polskie telewizyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży – zarys historyczny, w: Media w edukacji, red. A. Roguska 2013
  2. Sosnowska, Telewizja miejscem rozwoju filmowych form dokumentalnych – dokument telewizyjny, telenowela dokumentalna, „Biuletyn Edukacji Medialnej 2014
  3. Sosnowska, Widz spersonalizowany i nowa filozofia odbioru telewizji w kontekście rozwoju telewizji tematycznej w Polsce, „Media i Społeczeństwo” 2014
  4. Sosnowska, Kompetencje medialne – perspektywa praktyka dziennikarstwa telewizyjnego, w: Różnorodność i konieczność kompetencji medialnej nadawców, red. A. Sugier – Szerega, M. Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015
  5. Sosnowska, Powtórka w telewizji, w: Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa 2016

Udział w konferencjach:

Obraz zwykłego człowieka w mediach, KUL,  2-4 kwietnia 2015

Współczesne media – gatunki w mediach, UMCS, 4-5 kwietnia 2016

Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, UKSW, 16-17 października 2016

 

Nagrody wyróżnienia: Nagroda I stopnia Rektora KUL za popularyzację nauki 2015 r, nominacja do Popularyzatora Nauki Polskiej Agencji Prasowej 2013 r.

 

Kontakt: joannus@kul.lublin.pl

Autor: Maria Kołtunowska
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 18:40 - Aneta Wójciszyn-Wasil