Rozprawy, artykuły:
  1. Tympanon portalu północnego ponorbertańskiego kościoła Świętej Trójcy w Strzelnie, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 4 – Historia Sztuki, s. 7-36.
  2. Nowoodkryty fresk z przedstawieniem Sądu Ostatecznego w kościele ponorbertańskim p. w. Świętej Trójcy w Strzelnie, j.w., s. 303-306.
  3. The Architectural Sculpture in the Former Norbertine Churches in Wrocław-Ołbin and in Strzelno in Romanesque Period, "Analecta Praemonstratensia", 85 (2009), s.49-72.
  4. Catalogue of the Art Objects from the Norbertine Cloisters of the Polish Circary in the Middle Ages, "Analecta Praemonstratensia", 85 (2009), s.73-105.

hasła leksykograficzne

  1. Lektorium, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, szp. 726.
  2. Maswerk, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, kol. 167-168.
  3. Norbertanie - sztuka, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Wyd. TN KUL, Lublin 2009, kol. 1388-1391.
  4. Norbert abp Magdeburga (z Xanten) św., 1082-1134 2. Ikonografia, w: j.w., kol. 1383-1384. 

glosy, recenzje

  1. Sezon Polski we Francji (maj-grudzień 2004), „Akcent” 2004, nr 3-4(97-98), s. 292-296.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 14:53 - Ireneusz Marciszuk