Doktor nauk społecznych. Temat pracy doktorskiej: Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu. Psychoprofilaktyk, pedagog, logopeda medialny.   Absolwentka KUL i UMCS. Asystent w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny KUL. Praca magisterska pt. ,,Antycypacja sukcesu zawodowego a poczucie dobrostanu psychicznego. Badania empiryczne studentów prawa i psychologii”. Zainteresowania naukowe: psychologia Internetu i psychoprofilaktyka, rodzina w ujęciu systemowym, analiza transakcyjna (AT). Autorka publikacji z zakresu profilaktyki nowych mediów. Współorganizatorka cyklu konferencyjnego ,,Gra o życie”. Członek Polskiego Towarzystwa Familiologicznego oraz Polskiego Związku Logopedycznego. W wolnych chwilach podróżuje – w ujęciu mikro i makro.

 

 

Kontakt: karolina.komsta@kul.lublin.pl

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2018, godz. 11:24 - Ewelina Świdrak