Dr nauk nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki

Absolwentka pedagogiki KUL Jana Pawła II oraz edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem języka angielskiego na WSP TWP. Praca magisterska „Jakość relacji syna z matką a jego postawy wobec macierzyństwa”, napisana na seminarium z pedagogiki rodziny pod kierunkiem dr Danuty Opozdy. Pracę doktorską obroniła w lutym 2018 roku. Temat pracy: Międzypokoleniowa transmisja wzoru macierzyństwa w rodzinie. Studium trzech pokoleń kobiet. Recenzenci: dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof KUL; prof. dr hab. Ewa Ogrodzka - Mazur, UŚ. Zainteresowania naukowe: postawy wobec macierzyństwa, ojcostwa, przekaz transgeneracyjny w rodzinie, przygotowanie do małżeństwa, edukacja wczesnoszkolna, mediacje w sprawach oświatowych, szkolnych i rówieśniczych.

 

 

Kontakt: karolina.wilkolaska@gmail.com

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2018, godz. 11:18 - Ewelina Świdrak