dr Katarzyna Wołk

         

Absolwentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca magisterska pod tytułem Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Waleriana Łukasińskiego w latach 1970-2010, napisana pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. KUL,  na seminarium Biografistyka pedagogiczna. Obecnie uczestniczka Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce realizowanych w ramach projektu Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL oraz studenta studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obszar zainteresowań dotyczy zastosowania wiedzy biograficznej w praktycznych procesach edukacyjnych.

Temat pracy doktorskiej: Zygmunt Bolesław Kukulski, pedagog, wychowawca, społecznik (1890-1944).

 

Autor: Katarzyna Kosacka
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2017, godz. 23:11 - Ryszard Skrzyniarz