Dr Kinga Dróżdż-Chmiel

 

 

 

 

kontakt:

e-mail: kinga.drozdz-chmiel@kul.pl

 

Życiorys naukowy i zawodowy

 

W roku 2007 ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. W latach 2007-2012 odbywała na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku: prawo, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Pracę magisterską pt. „Powództwo opozycyjne” napisała na seminarium z postępowania cywilnego pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL. 

W dniu 1 października 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako uczestnik prowadzonego przez dr hab. Joannę Misztal-Konecką, prof. KUL seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego.

W latach 2013-2015 odbywała aplikację adwokacką zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem zawodowym. Obecnie jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie.

 

Zainteresowania

 

       Wybrane aspekty regulacji Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczące cywilnego postępowania procesowego, a ponadto ustaw okołokodeksowych oraz innych aktów prawnych wpływających na postępowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018

 

            Warsztaty z postępowania cywilnego (grupa 5, 6, 7 i 9).

 

Publikacje/wystąpienia konferencyjne/inne osiągnięcia

 

Opublikowane prace naukowe:

 

Osoby trzecie jako współczynnik efektywnej ochrony sądowej w cywilnym postępowaniu procesowym, Zeszyty Naukowe KUL 2017, nr 3, s. 43-59;

Osoba trzecia jako podmiot uprawniony do wniesienia skargi na czynności komornika, w: Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Studia i materiały, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017, s. 73-82;

Inna osoba jako podmiot legitymowany do złożenia skargi na czynności komornika, w: Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi. Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, Sopot 2017, s. 13-20;

Sprawozdanie. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 15-16.10. 2015 r.), Państwo i Prawo 2016, z. 12, s. 112-113;

Małżonek dłużnika jako osoba trzecia legitymowana do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sądowej, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 5, s. 49-61;

Glosa do postanowienia SA w Poznaniu z 6.05.2013 r. I ACz 766/13, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2015, nr 3, s. 85-88;

Złota rybko, każdy Nowy Rok chcę spędzać w Nowym Jorku, święta w Paryżu, a wakacje na Ibizie i na Bali..., czyli o umowie timesharingu w prawie polskim (temat miesiąca), Edukacja Prawnicza 2013, nr 5, s. 3-6.

Wystąpienia na konferencjach:

 

Pomoc w organizacji i udział w VIII Polsko-Hiszpańskiej Konferencji Europejskiej Tradycji Prawnej na temat Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne, wygłoszenie wystąpienia pt. Osoby trzecie jako współczynnik efektywnej ochrony sądowej (2 czerwca 2017 r., Lublin);

Udział w II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych na temat Środki zaskarżenia oraz zasady procesowe, wygłoszenie wystąpienia pt. Realizacja zasady równouprawnienia stron w sprawach z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się (25 maja 2017 r., Katowice);

Udział w V Seminarium naukowym doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. Granice dopuszczalności działania sądu z urzędu w sprawach z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się (20 maja 2017 r., Lublin);

Udział w IV Seminarium naukowym doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. „Inna osoba” w cywilnym postępowaniu procesowym (11 czerwca 2016 r., Sandomierz);

Udział w III Seminarium naukowym doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. Osoba trzecia a uczestnicy postępowania cywilnego (23 maja 2015 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą);

Udział w II Seminarium naukowym doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. Wniosek o zabezpieczenie w pozwie opozycyjnym (24 maja 2014 r., Okuninka);

Udział w I Seminarium naukowym doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wygłoszenie wystąpienia pt. Powództwo ekscydencyjne (11 maja 2013 r., Nałęczów);

Pomoc w organizacji konferencji naukowej pt. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i Perspektywy" (15-16 października 2015 r., Lublin).

 

Dodatkowa działalność popularyzująca naukę

 

Udział w XIV Lubelskim Festiwalu Nauki, uczestnictwo w projekcie Wolnoć Tomku w swoim domku, czyli Paweł i Gaweł w sądzie (29 września 2017 r., Lublin).

 

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2020, godz. 18:53 - Kinga Dróżdż-Chmiel