Department of the History of English
and Translation Studies

 

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatorykidr Kinga Lis

Research interests:

historical Psalter translations into English, French and Anglo-Norman, etymology, etymological dictionaries, borrowings and their status, code-switching, languages in use in medieval England, medieval multilingualism, Laws/Rolls of Oléron, French in use at sea (in the Middle Ages), subjunctive

 

Zainteresowania naukowe:

historyczne tłumaczenia Psałterza na angielski, francuski i anglo-normandzki, etymologia, słowniki etymologiczne, zapożyczenia i ich status, code-switching, języki średniowiecznej Anglii, średniowieczny multilingwizm, Prawa/Zwoje z Oleronu, język francuski na morzu (w średniowieczu), tryb łączący

 

Timetable/rozkład zajęć: here/tutaj

 

Office hours/konsultacje: by appointment / po wcześniejszym umówieniu (w czasie sesji i sesji poprawkowej)

 

Mail: kinga.lis@kul.pl

 

Publications/publikacje: here/tutaj

 

Handouts: here/tutaj

 

Autor: Jerzy Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2020, godz. 18:39 - Kinga Lis