zdjecie_na_strone_kul

 

 

Wykształcenie

 • Ukończyłam studia licencjackie (Bsc) oraz magisterskie (Msc) w Wielkiej Brytanii, na uczelniach: University of Bedfordshire oraz University of East London. Otrzymałam dyplom magistra psychologii z wyróżnieniem. Wybrana specjalizacja: psychologia pracy i organizacji. 
 • Od 2017 roku jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii. Moja praca badawcza, pod kierunkiem Prof. dr hab. Adama Bieli, „Leadership and employees’ proactive behaviour in family firms” została zgłoszona do międzynarodowego konkursu Family Firms Institute.

Współpraca międzynarodowa

 • 2-miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii, na Uniwersytecie w Sewilli, w ramach programu Erasmus +. 2014r.
 • Realizacja projektu badawczego z Gordon College of Education, Haifa, Izrael – wspólnie z Prof.Leehu Zysbergiem oraz dr hab. Dorotą Kornas- Biela, prof. KUL, pt.: „Mental resiliency and positive psychological capital. Correlates of future teachers’ academic performance in Poland and Israel”. 
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie degli Studi di Bari Aldo Moro, we Włoszech, maj 2019r., w ramach programu Erasmus+
 • Udział w przygotowaniu wniosku o grant międzynarodowy w ramach konkursu Erasmus+: More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten w ramach program: Erasmus + KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices; współpraca z UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS - Hiszpania, Université Catholique de l'Ouest - Francja, UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Włochy.
 • Współpraca z Uniwersytetem VIVES z Belgii oraz z Uniwersytetem  Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz pozarządową organizacją non-profit Oradea dot. międzynarodowego projektu pt." Art and Creativity week in Drohobycz" - warsztaty celowane na inkluzję osób wykluczonych

Dydaktyka

 • udział w prestiżowym programie "Mistrzowie Dydaktyki" realizowanym przez MNiSW, obejmującym odbycie 10-dniowego stażu naukowego na Uniwersytecie Groningen w Holandii. Celem programu jest nabycie i rozwinięcie nowoczesnych technik dydaktycznych, takich jak tutoring. kwiecień 2019r. - czerwiec 2020r.
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Ewy Nizio: „Wychowacza wartość festiwalu młodych w Medjugorje jako zgromadzenia agoralnego”, otwarcie przewodu dn. 29.05.2018r.
 • Psychologia rozwoju i wychowania - ćwiczenia, wykład oraz kurs e-learningowy
 • „Pedagogical Leadership” wykład w języku angielskim oraz kurs e-learningowy
 • Przedsiębiorczość -  innowatorskie warsztaty prowadzone dla studentów pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej

Wybrane konferencje

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria – badania – praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe”  zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki,  11-12 grudnia 2018, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: wygłoszenie referatu:  Not „what”, but „how”. Teachers as leaders in shaping lifelong learning at the stage of primary education” oraz funkcja moderatora w panelu dyskusyjnym „Duchowość dziecka – wybrane konteksty wychowawcze i dydaktyczne
 • Międzynarodowym kongres: Conflict, dialogue and the culture of unity- International Interdisciplinary Congress On the occasion of the 20th anniversary of the conferral of an Honorary Doctorate in Social Sciences on Chiara Lubich at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland) - Lublin, Polska, 3-4 Czerwiec 2016,a na którym  wygłosiłam referat: Business run by family or family run by business? The role of leadership and proactive behavior in addressing interpersonal conflict in family businesses.
 • Współorganizacja II Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu - "Coaching jako katalizator rozwoju organizacji” – Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego, owocem której była m.in. publikacja z Prof. Johnathanem Passmorem z University of East London: Passmore, J., & Jastrzebska, K. (2011). Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego. COACHING REVIEW 1/2011 (3). Warszawa: Wolters Kluwer.

Wybrane publikacje

 • Artykuł naukowy w języku angielskim: “Successful organizational culture of family firms from the perspective of family members: a qualitative study”. Przyjęty do druku: Wydawnictwo KUL, Roczniki Pedagogiczne KUL, Zeszyt 2, 2019r.
 • Artykuł naukowy w języku angielskim: Business run by family or family run by business? The role of entrepreneurial leadership and job crafting in developing entrepreneurial behaviour of future successors.Przyjęty do druku: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Czasopismo „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2019r.
 • Artykuł naukowy w języku angielskim: „The role of leadership and emotional intelligence in enhancing communication in family businesses”, Przyjęty do druku: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio,  nr 2(38), 2019. 
 • Artykuł naukowy w języku angielskim: “Integrating the concept of authentic leadership in the occupation of early education teachers: a literature review”. Przyjęty do publikacji w monografii naukowej po Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria – badania – praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe" KUL. 11-12.12.2018r; Wydawnictwo Naukowe KUL; red. Dr Barbara Borowska, Dr Marta Buk-Cegiełka
 • Współautorstwo z prof. Jonathanem Passmorem z University of East London: Passmore, J., & Jastrzebska, K. (2011). Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego. COACHING REVIEW 1/2011 (3). Warszawa: Wolters Kluwer. ISSN: 2081-7029, s. 89-101
 • Martynowska, K., & Maniszewska, I. (2016). The role of social and family norms in family businesses. Cross-cultural perspective. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia. Poznań: Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65362-13-1, s. 48-53, 
 • Maniszewska, I., Martynowska, K. (2016). Pochodzenie społeczne i system wartości a postawa wobec sportu. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia. Poznań: Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65362-13-1, s. 154-160.
 • Maniszewska, I., Martynowska, K. (2016). Stres zawodowy w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej- przegląd literatury. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia. Poznań: Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65362-13-1, s.161-168.
 • Martynowska, K., & Maniszewska, I. (2016). Emotions – Beauty and Wonder of Human Nature: Trait Emotional Intelligence in Relation with Happiness and Perceived Stress. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia. Poznań: Młodzi Naukowcy

Recenzje książek oraz artykułów naukowych

 • Autor Anonimowy [styczeń, 2018]/ “Analysis of Problem Areas in Parent-Adolescent Relationships: A Pilot Probe”, Roczniki Pedagogiczne 10(46), 2018 NR 3, ISSN 2080-850X
 • Autor Anonimowy [marzec, 2018]/ Roczniki Pedagogiczne: The Childbirth Schema and its Impact on Coping with Threats and Challenges
 • Kimberly S. Young, Cristiano NABUCO DE ABREU, Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, New Jersey: Johan Wiley&Sons 2011 (Klaudia Martynowska)/ Roczniki Pedagogiczne 10(46), 2018 NR 3, ISSN 2080-850

Tłumaczenia wymagających kompetencji naukowych (język angielski): wybrane pozycje

 • Biela, A. (red.). (2018). European Questionnaire For Job Analysis (Eqja): Its Theoretical And Methodological Bases, Frankfurt: Peter Lang Verlag International
 • Tłumaczenie tekstów laudacji oraz recenzji nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr. Johnowi Ravenowi, kwiecień 2019r. 
 • Wykład Prof. Ilya Sinitsky: Mathematics in kindergarten – what we need to do and not to do?  - gość w ramach programu Erasmus +, Instytut Pedagogiki, KUL, 15.05.2018r.
 • Wykłady Prof. Leehu Zysberg: tematyka: Emotional Intelligence - gość w ramach programu Erasmus +, Instytut Pedagogiki, KUL, 06-07.03.2018r.

Działania z zakresu popularyzacji nauki

 • XV Lubelski Festwal Nauki – warsztaty: “Uzależnienie od sieci” oraz „Szkoła prenatalna życia”, współautor: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, Lublin, 15-21.09. 2018 
 • Artykuły poularnonaukowe w czasopiśmie „Droga do Bierzmowania” ISSN 2545-3515: 
  • „Postaw dobrze żagle. Jak radzić sobie ze stresem”,
  • „W gabinecie odkryjesz siłę” – walka z depresją,
  • „Popraw samopoczucie. Przejmij kontrolę” – leczenie depresji
 • Udział w warsztatach „Innowacyjne przywództwo” organizowanych przez KUL podczas Polsko – Amerykańskiego Kongresu „100 lat Wspólnego Dziedzictwa”, John Paul Griffin, 11.10.2018r., Lublin

Pozostałe doświadczenie zawodowe

 • Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę psychologiczną. Posiadam doświadczenie w projektach szkoleniowych i konsultingowych, również w firmach międzynarodowych. Aktywnie wspieram firmy rodzinne w planowaniu sukcesji i wdrażaniu przyszłych sukcesorów w działalność firmy.
 • tłumacz języka angielskiego, posiadam doświadczenie w zakresie nauczania tego języka, z wykorzystaniem nowatorskich metod.
 • Jestem współzałożycielką Fundacji "Dolce Vita", zajmującej się adaptacją zagranicznych programów terapeutycznych z zakresu uzależnień behawioralnych, współpraca z Ministerstwem Zdrowia 

Zainteresowania badawcze:

Przywództwo (w biznesie, w edukacji), przedsiębiorczość w rodzinie, pedagogika i psychologia pracy, psychologia pozytywna

Autor: Ewelina Świdrak
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2019, godz. 09:54 - Ewelina Świdrak