• Znak – Symbol – Alegoria. Znaczenia sztuki i znaczenia w sztuce, UMK, 12-13 XII 2008. Referat: Arbor Virginis jako obraz idei Niepokalanego Poczęcia NMP (12. XII).

  • Fides ex visu. Okiem mistyka, KUL, 10-11 VI 2011. Referat: Revelationes sanctae Birgittae jako źródło inspiracji dla sztuki średniowiecznej i nowożytnej. Zarys problematyki (10. VI).

  • Curiosita, czyli koncept osobliwy, UKSW, 3-4 XI 2011. Referat: Het Apenspel in de Werelt. Małpa w roli człowieka w siedemnastowiecznym malarstwie flamandzkim (3. XI).

  • Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane, UW, 19-20 IX 2012. Referat: Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum im. ks. Jana Władzińskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (19. IX).

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014, godz. 12:02 - Ireneusz Marciszuk