ARTYKUŁY I OPRACOWANIA NAUKOWE:

 

 • Kordegarda małp´ – prezentacja motywu na przykładzie obrazu flamandzkiego ze zbiorów artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL, „Roczniki Humanistyczne” LVIII, 2010, s.171-184.

 • Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki SztukiŚląskiej” XXI, 2012, s. 9-28.

 • Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27. VI – 30. X 2012, Suwałki 2012.

 • Pisma św. Brygidy jako źródło inspiracji dla sztuki średniowiecznej, [w:], Fides ex visu. Okiem mistyka, red. A. Kramiszewska, Lublin 2012, s. 181-200, tab. XIV-XXI.

 • Lot z córkami – manierystyczny pejzaż Martena I van Valckenborcha w zbiorach artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL, „Roczniki Humanistyczne” 2013, t. LXI (w druku).

 

KOMUNIKATY:

 

 • Niderlandzki obraz Ecce Homo ze zbiorów artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL, „Roczniki Humanistyczne” LVIII, 2010, s. 358-362.

 • Lubelski obraz ´Sacra Conversazione´ w świetle nowych ustaleń atrybucyjnych, „Roczniki Humanistyczne” LIX, 2011 (w druku).

 

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE:

 

 • Dzieje i charakter zbiorów artystycznych KUL, „Cenne, Bezcenne / Utracone” 2011, nr 2, s. 10-13.

 • Muzealna kolekcja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Spotkania z Zabytkami” 2012, nr 9-10, s. 50-53.

 • Złota Katarzyna z Katternecke. Niezwykłe losy wrocławskiego zabytku, „Cenne, Bezcenne / Utracone” 2012, nr 4, s. 7-9.

 

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE:

 

 • B. Wronikowska, Der Liber Peristephanon als Quelle für christliche Archäologie, „Text und Bild. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse”, 813:2010, s. 127-142;

 • B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Christliche Archäologie in Polen – Ein historischer Abriss, „Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte”, 105:2010, z. 1-2, s. 221-228.

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014, godz. 12:03 - Ireneusz Marciszuk