1. Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27 VI–30 XI 2012
 2. Pokaz barokowych rzeźb ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki KUL, towarzyszący uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013, KUL, 21 X 2012.
 3. Ex Thesaurus Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 12 IV–31 VIII 2013
 4. Ex Thesaurus Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Okręgowe w Lesznie, 29 IX 2013 – 30 III 2014
 5. Skarby średniowiecza. Rzeźba śląska ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki KUL - wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 2013/2014, 20 X 2013
 6. Ex Thesaurus Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 14 V–31 VIII 2014
 7. Odzyskany blask. Odnowione dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych KUL wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 2014/2015, KUL, 19 X 2014
 8. Niezrealizowana polichromia Jerzego Nowosielskiego dla kościoła akademickiego KUL. Wystawa prac z Galerii Starmach, KUL, 22 II–9 III 2015
 9. Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 28 IV–19 VII 2015
 10. Ex Thesauro Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 26 VI–21 IX 2015
 11. Od Matejki do Utagawy. Rysunki i ryciny z kolekcji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 13 IX–25 X 2015
 12. Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum Uniwersyteckie im. Księdza Kanonika Jana Władzińskiego. Wystawa strat wojennych KUL, wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 2015/2016, KUL, 18 X–3 XI 2015
 13. Matejko, Chełmoński, Pankiewicz i inni. Akwarele, pastele, rysunki i grafiki ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Lubelskie w Lublinie,
  29 I–28 II 2016
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 08:23 - Anna Kowalczyk