wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

autoreferat

 

 

recenzja - ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

 

recenzja - ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior

 

recenzja - ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek

 

Uchwała Rady Instytutu Prawa Kanonicznego o nadaniu stopnia oraz uchwała Komisji Habilitacyjnej

 

 

 

 

komisja habilitacyjna:

ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Janczewski - przewodniczący komisji
ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL - sekretarz
ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Kiwior - recenzent
ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII - recenzent
ks. dr hab. Tadeusz Syczewski - recenzent
ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. UKSW - członek komisji
ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz - członek komisji

 

harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 25.04.2019 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 4.03.2020 r.
nadanie stopnia: 21.09.2020 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 11:33 - Adam Jankowski