dr Małgorzata Ganczar - autoreferat

 

dr Małgorzata Ganczar - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja - prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
recenzja - dr hab. Grażyna Szpor
recenzja - dr hab. Paweł Fajgielski

 

 

uchwała Rady Instytutu Nauk Prawnych o nadaniu stopnia

 

 

komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Leon Kieres - przewodniczący
dr hab. Jerzy Parchomiuk - sekretarz
prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł  - recenzent
dr hab. Grażyna Szpor - recenzent
dr hab. Paweł Fajgielski - recenzent
dr hab. Jakub Szczerbowski - członek komisji
dr hab. Andrzej Herbet - członek komisji

harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 23.04.2019 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 3.09.2019 r.
nadanie stopnia: 8.06.2020 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2020, godz. 13:50 - Adam Jankowski