ARTYKUŁY

 

  • 2008 Późnoromańska kadzielnica z Jamielnika, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 56:2008, z. 2, s. 187-195.
  • 2008 Gotyckie kadzielnice w muzeach ziemi przemyskiej, „Rocznik Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek” 5/6:2007/2008, s. 215-230.
  • 2008/2009 Ukryte portrety władców w scenie Pokłonu Trzech Króli w sztuce europejskiej do początku XVI wieku, „Roczniki Humanistyczne” t.56/57:2008/2009, s. 253-267.
  • 2012 Przyczynek do badań nad gotyckim obrazem Matki Bożej "z owocami" w kościele oo. Dominikanów pw. św. Stanisława w Lublinie, [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. A. Bender, M. Kierczuk-Macieszko, Lublin 2012, s. 193-208.

 

  

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 

  • 2008 Nowożytne kadzielnice w Polsce, sesja: Vasa Sacra zorganizowanej przez Muzeum Sztuki Złotniczej, Kazimierz Dolny, 9-10 października 2008 r.
  • 2011 Dzieła czy działania? sesja: Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji; Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 15-17 września 2011 r.
  • 2012 Censers „a castello”, Internatzional Student Workshop „Symbols and signs in art (colours, animals, plants, precious stones), Fondazione Romualdo del Bianco, Florencja 6-12 luty 2012 r.
  • 2012 Straty złotnicze kościołów klasztornych w Lublinie w 2 połowie XVII stulecia, sesja: Zagrabione-ukryte-poszukiwane-odzyskane, Uniwersytet Warszawski 19-20 września 2012.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 13:30 - Ireneusz Marciszuk