Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej

Dawna Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej

 

 

 

 

 

Małgorzata Kierczuk-Macieszko, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej. Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach średniowiecznego rzemiosła artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem złotnictwa i odlewnictwa oraz na sztuce w granicach Lubelszczyzny. Obecnie opracowuje malarstwo na Lubelszczyźnie do połowy XVII w.

 


Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2015, godz. 13:43 - Ireneusz Marciszuk