• 1992-1997 Poznań, Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwo, Grafika, Rzeźba. Dyplom w Pracowni Fotografii Barwnej pod kierunkiem prof. Andrzeja Florkowskiego.
  • 2001-2005 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Praca magisterska pt. Pokłon Trzech Króli w gotyckim, małopolskim malarstwie tablicowym, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej.
  • 2007-2011 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych. Praca doktorska pt. Średniowieczne kadzielnice w Polsce napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej.

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013, godz. 13:27 - Ireneusz Marciszuk