Kontakt:

e-mail: malgorzataczochra@o2.pl

 

Od 2010 roku zatrudniona jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Kultury Medialnej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, od 2013 roku w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Od 2017 roku adiunkt w KKW. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, studiów magisterskich na kierunku Socjologa Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS i studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Wcześniej związana z firmą BestPoż AB jako Specjalista ds. Marketingu i Reklamy (1998-2010) i warszawskim J&P Studiem Grafiki Filmowej (1995-1997). Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Akademii Społecznej. Autorka statuetki Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, ilustracji do książki Znaki tożsamości katolika, czyli o przykazaniach kościelnych we współczesnym kontekście. Red. L. Dyczewski. Częstochowa: Kuria Metropolitalna. Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2011 oraz współautorka wystawy O. Prof. Leon Dyczewski OFMCovn - ślady obecności (2016).

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017, godz. 14:33 - Małgorzata Sławek-Czochra