1. Informacje ogólne

adiunkt, dr, dziennikarz radiowy Polskiego Radia, zainteresowania- ewangelizacja w mediach publicznych, programy misyjne, literatura w radiu.

 

2.Kompetencje zawodowe

1997- 2008 - Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL

2008- do chwili obecnej -KUL Jana Pawła II, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego

  1. Doświadczenie medialne

Od 1997 roku dziennikarz Polskiego Radia Lublin, od 2003 kierownik redakcji Publicystyki Społeczno-Kulturalnej

Karta mikrofonowa kategorii L i S

 

Wybrane audycje emitowane w latach 2000-2016:

 

Cykl audycji „Rozesłanie”- komentarz do niedzielnej Ewangelii + II cz. „Wątpliwości”- problemy chrześcijan we współczesnym świecie- 570 godzinnych programów w latach 2005-2016.

 

Cykl rozważań „Credo w sztuce” dla Radia Watykańskiego we współpracy z ks. Ryszardem Knapińskim (60 odcinków)

 

Adaptacja i reżyseria powieści na antenę (lata 2009-2016-wybrane książki): „Utracona Sztuka dochowywania tajemnic”, „Władca Werony”, „Pusta Woda”, „Mucha”, „Miłość czy pieniądze”, „Pieszczochy losu”, „Złodziej twarzy”  „Ochota na Latanie”, „Cudowne życie Staśka i innych aniołów”, „Dni złego słońca” , „Miasto bezbronne” , „Diabelska przypadłość”, "Zupa z ryby fugu", "Czas hieny", "Pamiętam cię", "Ochota na latanie", "Ciotka małych dziewczynek", "Kamienie przodków", „Gniazdo dumy”, „Pan Przypadek”-kolejne tomy cyklu, „Studnia”

 

Wykonania lektorskie odcinków powieści oraz audiobooków: „Muchy w zupie i inne dramaty”, „Cudowne życie Staśka..”, „Dni złego słońca”,"Zupa z ryby fugu" , "Ciotka małych dziewczynek"

 

Reżyseria audiobooków : „Ballada o Chaosiku”, „Rowerzysta”, „Cień znad jeziora”, „Wąż i gołębica” , „Studnia”

 

Pełna adaptacja powieści „A na imię jej będzie Aniela..” M.Wrońskiego, na potrzeby słuchowiska, realizacja słuchowiska 2012.

 

Stałe programy o literaturze i kulturze- wywiady z pisarzami polskimi i zagranicznymi (40 godzin na antenie rocznie), magazyny o książkach (50 godzin rocznie)

 

Bloki programowe na żywo „Kim jest człowiek?”, „Życie moje”- problematyka społeczna- 200 godzin w roku, lata 2008-2012

 

Wybrane słuchowiska radiowe emitowane na antenie RL w latach 2013-2016 :

 

Słuchowiska wg Jacka Getnera -adaptacja i reżyseria:

„Niespodzianka”

„Polonez”

„Przeciętny gatunek człowieka”

„Monodramat na dwa głosy”

„Klinika dobrej śmierci”

Słuchowiska wg Adolfa Abrahamowicza-adaptacja i reżyseria:

„Teść”

„Dobry numer”

„Jego zasady”

„Nowa Francillon”

Słuchowiska wg -adaptacja i reżyseria Michała Bałuckiego:

„Ciepła wdówka”

„Gęsi i gąski”

Słuchowiska- autorski scenariusz i reżyseria:

„Poczekalnia”

„Przeniesienie”

„Głosy”

„Recepta”

„Pustelnik”

„Przychodnia pod przetrąconą łapą”

„Życie po.”

„I żyli długo...”

„Życie rodzinne”

„Rita”

„Bocian”

„Dziad i baba”

„Biuro podróży”

„Wycieczka”

„Visitatio 21”

„Misja”

 

 

 

Opieka redakcyjna  nad cyklem codziennych felietonów „Słowo na nowy dzień” od 2007 roku do dziś.

 

Koordynator Radiowej Szkoły Dziennikarskiej Radia Lublin 2009-2016

Trener projektów unijnych "Lekcja wizerunku", „Rodzina z Lublina”

Opiekun praktyk i staży studenckich w Radiu Lublin

2003-2016

 

  1. Wybrane publikacje:

Radio w poszukiwaniu wartości,w: Media a wartości, człowiek w mediach, red M. Gabryś -Sławińska, UMCS 2016, s.79-93, http://pfwt.webd.pl/pfwt/pliki/mediaiw5.pdf

Trudne pytania o radiofonię publiczną, w: Kompetencje do prowadzenia edukacji medialnej redK.Olbrycht,B. Głyda,A.Matusiak, UŚ2014, s.333-353

Radio a tworzenie wspólnoty, w:Radio i społeczeństwo, red G.Stachyra, Elżbieta Pawlak-Hejno, UMCS 2011, s.189-201

Zależność informacji od źródeł, w:Jaka informacja, red. L.Dyczewski, KUL, Lublin-Warszawa 2009

Formy realizacji radiowej-gatunki w radiu publicznym, w: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5(2) s,445-469

Radiofonia publiczna w Polsce. Zarys problematyki, w: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne,2011,nr 6(1), s.225-241

 

  1. Udział w Konferencjach-referaty:

Dlaczego słuchawki, trudna sztuka edukacji młodych dziennikarzy, konferencja Radioucze(L)ni, Uniwersytet Gdański,Gdańsk 2016

Radio w poszukiwaniu wartości, Konferencja Media a wartości, człowiek w mediach, UMCS, Biała Podlaska, 2015

Gdyby nie Mincel - Miasto na fali, prezentacja audycji, Międzynarodowa Konferencja Reportażystów, Lublin 2015,

Trudne pytania o radiofonię publiczną, Konferencja Kompetencje do prowadzenia edukacji medialnej, UŚ, Cieszyn, 2010
Radio a tworzenie wspólnoty na przykładzie akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę Radia Lublin, Międzynarodowa Konferencja Radio i społeczeństwo, UMCS, Lublin  2010

Wpływ Nowych Mediów na Media Tradycyjne-udział w panelu, Konferencja Nowe media. Destrukcja czy rozwój?, KUL, Lublin 2010

Miłość Matki Teresy z Kalkuty,Konferencja W trosce o miłość, UKSW, Fides et ratio, Warszawa 2010

Zależność informacji od źródeł, konferencja Jaka Informacja?, KUL, Lublin 2008

 

udział:

 

Międzynarodowa Konferencja Polka w Europie, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia 2016

Międzynarodowa Konferencja Polka w Europie, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia 2015

Międzynarodowa Konferencja Polka w Europie, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia 2014

Kultura w mediach. Media w kulturze Katedra Kultury Medialnej KUL, IDiKS, KUL, 2014

Międzynarodowa Konferencja Polka w Europie, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia 2013

 

  1. Członkostwo w organizacjach:

Stowarzyszenie Uniwersyteckie Fides et Ratio

Kapituła Nagrody "Angelus"

Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia

Członek Rady Programowej Muzeum J .I. Kraszewskiego w Romanowie

Redaktor językowy kwartalnika naukowego Fides et Ratio

  1. Nagrody, odznaczenia:

I nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Mediów Katolickich Niepokalanów 2016

Medal Prezydenta Miasta Lublin 2015

I nagroda w Konkursie Medyczny Dziennikarz Roku 2014

III nagroda w konkursie Dziennikarz Medyczny Roku 2013

Srebrny Krzyż Zasługi 2012

Angelus w kategorii medialnej 2010

Brązowy Krzyż Zasługi 2007

  1. Kontakt

barni3@kul.pl

malgorzata.zurakowska@radio-lublin.pl

Autor: Maria Kołtunowska
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 18:27 - Aneta Wójciszyn-Wasil