wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

autoreferat

 

 

komisja habilitacyjna:

prof. Bogdan Dolnicki - przewodniczący
dr hab. Anna Haładyj  - sekretarz
dr hab. Monika Augustyniak - recenzent
dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek - recenzent
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz - recenzent
prof. Elżbieta Ura - członek komisji
dr hab. Marcin Szewczak - członek komisji

harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 1.04.2019 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 8.10.2019 r.
nadanie stopnia:

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2020, godz. 10:21 - Adam Jankowski