Książki autorskie:

 1. Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, TN KUL, Lublin 2006.

inne:

 1. Figury i figuracje. Materiały z sesji SHS, Lublin, 20-22 października 2005 roku, red. (z R. Kasperowiczem, M. Kitowską-Łysiak, L. Lameńskim), Lublin 2006. 
 2. Grupa "Zamek". Historia-krytyka-sztuka, red. (z M. Kitowską-Łysiak, P. Majewskim), TN KUL, Lublin 2007.

 3. Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, red. (z M. Kitowską-Łysiak), TN KUL, Lublin 2007.
 4. Wobec formy otwartej Oskara Hansena. Utopia - idea - reinterpretacja, red., z M. Linkowską, Z. Sobczukiem, TN KUL, Lublin 2009.
 5. Grupa "Zamek". Konteksty - wspomnienia - archiwalia, red. z M. Kitowską-Łysiak, P. Majewskim, TN KUL, Lublin 2009.

 

rozprawy, artykuły:

 1. Krzysztof Wodiczko. O konceptualnej archeologii sztuki publicznej, „Kresy” 2000, nr 1, s. 194 204.
 2. Galeria – przestrzeń, w której pojawia się sztuka, w: Pozawydziałowe przeginanie w kierunku możliwości otwarcia oczu na otoczenie światło naturę i medytację sztuki [kat. wyst.), Galeria Biała, Lublin 2000, s. 5-10.
 3. Galeria Pod Moną Lizą – historia i ideologia, „Roczniki Humanistyczne” 2000/2001, z. 4 – Historia Sztuki, s. 303-325.
 4. Sztuka zaangażowana w galeriach niezależnych: Jarosław Kozłowski i Krzysztof Wodiczko, w: Sztuka „zaangażowana” – mity i szanse. Materiały seminaryjne, Gorzów Wlkp. – Gościkowo/Paradyż 2003, s. 13-22.
 5. Czy można dopisać dalszy ciąg Teorii widzenia Władysława Strzemińskiego?, w: Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą procesu tworzenia, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka-Wolszleger, Lublin 2003, s. 209-233.
 6. Na rozdrożu nowoczesności – „galerie niezależne” w Polsce lat 60, „Biuletyn Historii Sztuki” 2003, nr 3/4, s. 481-500.
 7. Forum a granice podmiotowości, w: Młode Forum Sztuki 1996-2004 [kat. wyst.), Galeria Biała, Lublin 2004, s. 1-20.
 8. Galeria Biała – studium przedmiotu, w: Artyści lubelscy i ich galerie. Materiały z sesji, red. L. Lameński, Lublin 2004, s. 239-250.
 9. Definiowanie awangardy (artysta jako krytyk), w: Obraz zapośredniczony. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2005, s. 177-190.
 10. Nova Biała bez ram, w: Nova Biała [kat. wyst.], Galera Biała, Lublin 2005.
 11. Rozstrzelania Andrzeja Wróblewskiego – socjalizacja śmierci, w: Figury i figuracje. Materiały z sesji SHS, Lublin, 20-22 października 2005 roku, Lublin 2006.
 12. Obrazy zagłady, w: Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku. Materiały z sesji, red. Małgorzta Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, TN KUL, Lublin 2007, s. 145-173.

 13. Andrzej Wróblewski pomiędzy kosmogonią a katastrofą, w: Andrzej Wróblewski 1927-1957  (katalog wystawy), Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007, s. 85-99.

 14. „Nowoczesność" w kręgu Grupy Zamek, [w:] Grupa Zamek. Historia-krytyka-sztuka, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, Piotr Majewski, TN KUL, Lublin 2007, s. 37-48.

 15. Obrazy Getta w twórczości Marka Oberlandera i Izaaka Celnikiera, „Ikonotheka" 2007, R. 20, s. 39-52.

 16. Mariana Warzechy obrazy nieskończoności, w: Mit – symbol – mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, red. M. Kitowska-Łysiak, J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Pastwa, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 405-416.
 17. Poza Formę Otwartą, w: Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea - Utopia - Reinterpretacja, pod red. M. Lachowskiego, M. Linkowskiej, Z. Sobczuka, TN KUL, Lublin 2009.  

glosy, recenzje:

 1. Figuracja niepolityczna, „Kresy” 1998, nr 1, s. 228-230.
 2. Videoinstalacje Gary Hilla, „Znak” 1998, nr 7, s. 172-175.
 3. W kłączach historii. O malarstwie Jörga Immendorfa, “Znak“ 1998, nr 12, s. 158-162.
 4. W poszukiwaniu formy idealnej, „Znak” 1999, nr 6, s. 150-155.
 5. Konceptualizm w Zamku Ujazdowskim, „Znak“ 1999, nr 9, s. 177-182.
 6. Modernizowanie modernizmu, „Kresy“ 1999, nr 2-3, s.246-249.
 7. Hiszpania oczami Kantora, „Znak” 2000, nr 3, s. 148-152.
 8. Po co jest historia. O „Krótkiej historii świata” Ernsta Hansa Gombricha, „Mówią Wieki” 2000, nr 6.
 9. Dwuwymiarowy projekt Joanny Rajkowskiej, „Znak” 2001, nr 2, s.146-149.
 10. Krzysztofory – miejsce mityczne, „Znak” 2002, nr 1, s. 147-153.
 11. Konceptualistyczny monolog, „Kresy” 2002, nr 1, s. 182-186.
 12. Uwagi o malarstwie, w: Uwaga malarstwo [kat. wyst.], Galeria Biała, Lublin 2004, s. 3-15.
 13. Sacrum i sztuka – tradycja i współczesność, „Ethos” 2005, nr 71-72, s. 305-310.
 
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 09:57 - Ireneusz Marciszuk