Uprzejmie informujemy, że Dr Marcin Śliwa, absolwent Prawa KUL, został laureatem ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości II Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, zdobywając w dniu 30 września 2020 r. III nagrodę w dziedzinie prac doktorskich za pracę pt. „Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego”. Promotorem tej pracy jest Prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, a promotorem pomocniczym – Dr Damian Szeleszczuk.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020, godz. 07:43 - Adam Jankowski