autoreferat. M. Domagała

 

wniosek. M. Domagała

 

recenzja - prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

recenzja - dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

recenzja - dr hab. Rafał Stankiewicz

 

Uchwała o nadaniu stopnia dr. habilitowanego

 

 

Komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Marek Wierzbowski - przewodniczący

dr hab. Rafał Sura, prof. KUL - sekretarz

prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł - recenzent

dr hab. Rafał Stankiewicz - recenzent

dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL - recenzent

dr hab. Rafał Blicharz - członek komisji

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL - członek komisji

 

Harmonogram:

Wszczęcie: 4 sierpnia 2016 r.

Powołanie komisji: 8 listopada 2016 r.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 16 maja 2017 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, godz. 08:59 - Adam Jankowski