dr Michalina Duda-Hyz - autoreferat

 

dr Michalina Duda-Hyz - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

 

 

komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - przewodniczący
dr hab. Piotr Zacharczuk - sekretarz
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - recenzent
dr hab. Dominik Mączyński - recenzent
prof. dr hab.  Zbigniew Ofiarski - recenzent
dr hab. Artur Mudrecki - członek komisji
dr hab. Wojciech Staszewski  - członek komisji

harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 19.04.2019 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 3.09.2019 r.
nadanie stopnia:

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2019, godz. 11:22 - Adam Jankowski