dr Monika Münnich - autoreferat
 
dr Monika Münnich - wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja -prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
recenzja -dr hab. Wojciech Morawski
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

 

uchwała RW o nadaniu stopnia
 
 
 
komisja habilitacyjna
 
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - przewodniczący
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL - sekretarz
prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz - recenzent
dr hab. Wojciech Morawski - recenzent
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - recenzent
dr hab. Ziemowit Kukulski - członek komisji
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL - członek komisji
 
Harmonogram
wszczęcie postępowania habilitacyjnego - 19.07.2017 r.
powołanie komisji habilitacyjnej - 7.11.2017
nadanie stopnia - 15.05.2018 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2018, godz. 15:09 - Adam Jankowski