Artykuły:

 

  • Estetyczna Gra jako formuła ocalenia. Recepcja Kantowskiego pojęcia "gry" w "Listach o estetycznym wychowaniu człowieka" Fryderyka Schillera, "Roczniki Humanistyczne", t. LVI, z. 4, oddane do druku w 2009.

 

Inne:

 

  • Projekt naukowy (wykonawca): Luigi Lanzi jako krytyk i historiograf sztuki doby późnego Oświecenia.
Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 15:20 - Ireneusz Marciszuk