Szczuka_-_21052013_009_500.jpg
 
dr Norbert Szczuka
(1971-2007)
 

Bibliografia
(wybór)

rozprawy, artykuły

 1. John Ruskin – epistemologia pejzażu, w: Prawda natury – prawda sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury,red. R. Kasperowicz i E. Wolicka, TN KUL, Lublin 2002, s. 153-168.
 2. Zmienione państwo? Młoda poezja polska w przekładach na język angielski, w: Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje,red. J. Hajduk, A. Niewiadomski, Sandomierz 2003, s. 38-42.
 3. Mare maggiore. Ruskin wobec malarstwa Tintoretta,w: Recepcja renesansu w XIX i XX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Łódź, listopad 2002), red. M. Wróblewska-Markiewicz, Łódź 2003.
 4. Artifex artifici additus. Ruskinowska poetyka opisu, w: Myśl, oko i ręka artysty. Studia nad genezą procesu tworzenia, red. R. Kasperowicz i E. Wolicka-Wolszleger, TN KUL, Lublin 2003.
 5. Le desir de la ville. Wenecja Marcela Prousta,w: Obraz zapośredniczony. Materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 25-27 XI 2004, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2005, s. 221-234.
 6. Time Past and Time Present, w: Biografia. Historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna – nowoczesność biografii, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka-Wolszleger, Lublin 2005, s. 65-79.

przekłady

 1. A. O. Lovejoy, Pierwsze „odrodzenie gotyckie” a powrót do natury, „Kresy” 2000, nr 1, s. 154-171.
 2. J. Ruskin, Praeterita, „Kresy” 2000, nr 4, s. 125-135.
 3. A. Stokes, Wenecja, j.w., s. 136-141.
 4. C. Greenberg, O roli natury w malarstwie modernistycznym, „Kresy” 2001, nr 3, s. 198- 199.
 5. D. B. Kuspit, Sztuka abstrakcyjna w Ameryce, j.w., s. 213-227.
 6. J. Ruskin, Otwarcie Crystal Palace i jego wpływ na losy sztuki, w: Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku. Antologia, wybór i wstęp P. Kosiewski, J. Krawczyk, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2002, s. 89-95.
 7. J. Ruskin, Lampa pamięci, w: j.w., s. 97-110.
 8. M. H. Abrams, Apokalipsa poprzez wyobraźnię, „Kresy” 2002, nr 1, s. 5-13.
 9. R. Squires, Inhumanista, „Kresy” 2002, nr 3-4, s. 11-21.
 10. R. Jeffers, Do śmierci; Grzech pierworodny; De Rerum Virtue, j.w., s. 22-26.
 11. L. Durrell, Konon na wygnaniu, „Kresy” 2003, nr 2-3, s. 138-139.
 12. Tenże, Cela Prospera, j.w., s. 140-149.
 13. J. P. Carley, „Kwintet awinioński” i gnostycka herezja, j.w., s. 151-162.

   

Autor: Edyta Klinger
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 14:08 - Ireneusz Marciszuk