Olga_11_of_67

 

Olga Narvoiš

 

kontakt: olga.narwojsz@poczta.onet.pl 

 

Doktor  nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Aktualnie wykładowca KUL (Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii) oraz WSB w Nowym Sączu, a także nauczyciel w Policealnej Szkole Medycznej „COSINUS” w Lublinie. Do moich zainteresowań naukowych należą problematyka tożsamości społecznej oraz jakości życia.  Praca doktorska pt. „Psychospołeczne korelaty poczucia jakości życia młodzieży polskiej mieszkającej na Litwie”.

Autor: Marta Szaro
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 00:00 - Marta Szaro