DR PAWEŁ ZDANIKOWSKI 

ADIUNKT

 

p._zdanikowski

 

 

ŻYCIORYS 

 

2002 - stopień magistra prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska pt. Istota udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego 

2003 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL

2010 - stopień doktora nauk prawnych; rozprawa pt. Konstrukcja prawa udziałowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego, recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin (USz), dr hab. Andrzej Herbet (KUL)

2011 - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

warsztaty "Prawo handlowe" (Prawo)

ćwiczenia "Prawo korporacyjne" (Prawo w biznesie)

 

KONSULTACJE

czwartek godz. 16.40-17.30 i 20.00-20.50 (sala C-752)

 

 

 

 

 

 

plan zajęć

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

KONTAKT

 

pawel.zdanikowski[at]kul.pl

 

 

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2020, godz. 07:32 - Paweł Zdanikowski