Ur. w 1957 w Kwidzynie. Studiował na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL na Sekcji Historii Sztuki w latach 1976-1981. Dyplom magistra historii sztuki otrzymał w 1981 r. na podstawie pracy pt. Kamienne figury Chrystusa upadającego pod krzyżem na Żywiecczyźnie - źródła ikonograficzne i ideowe, napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. W 2010 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL obronił pracę doktorską pt. Malarstwo religijne o tradycji ludowej w Małopolsce w XIX wieku a tradycja sztuki oficjalnej. Ikonografia i recepcja (promotor prof. Jerzy Lileyko). W latach 1981-1982 był pracownikiem Pracowni Konserwacji Zabytków w Lublinie w pracowni naukowo-historycznej. Przez kolejne lata pracował na zlecenie Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Lublinie, Łomży i Ostrołęce (inwentaryzacja architektury sakralnej, świeckiej i cmentarzy). W 1985 r. został asystentem prof. Tadeusza Chrzanowskiego w Katedrze Kultury Artystycznej na Sekcji Historii Sztuki KUL. W 1989 r. przebywał na stypendium naukowym w Rzymie. Przez dziesięć lat na stanowisku asystenta prowadził ćwiczenia ze wstępu do historii sztuki, z historii sztuki średniowiecznej polskiej, historii sztuki nowożytnej polskiej i powszechnej, kierował także praktykami inwentaryzacyjnymi dla studentów. Od 1995 r. był zatrudniony jako nauczyciel historii sztuki w Zespole Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, a od 1999 także w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem. W latach 2004-2007 pracował w Państwowej Wyższej Szkole Podhalańskiej w Nowym Targu w Instytucie Rekreacji i Turystyki.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)


 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013, godz. 12:29 - Ireneusz Marciszuk