dr hab. Sebastian Kwiecień- adiunkt

 

Przedmiotem zainteresowań badawczych i dydaktycznych dra Sebastiana Kwietnia jest szeroko rozumiana administracja publiczna okresu międzywojennego. W ramach analizowanych zagadnień naukowych szczególną uwagę poświęcą prawu przemysłowemu dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji organów władzy przemysłowej. Przedmiotowe badania podparte są niejednokrotnie analizą przekładowych sprawa administracyjnych rozpatrywanych przez organy władzy przemysłowej na terenie województwa lubelskiego.Przedmiot badań naukowych nad prawem przemysłowym znalazł swoje odzwierciedlenie w rozprawie doktorskiej pt." Kompetencje wojewody w okresie międzywojennym w świetle przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym".Zakres zainteresowań badawczych znalazł swoje odzwierciedlenie w wielu publikacjach naukowych.
 

 

Kontakt:

seba@kul.lublin.pl

 

 

Autor: Sebastian Kwiecień
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2017, godz. 14:18 - Paulina Liszka