Harmonogram postępowania habilitacyjnego:


1. ostateczny termin wykonania recenzji – do 19 grudnia 2014 roku
2. posiedzenie komisji habilitacyjnej – dnia 2 marca 2015 roku
3. posiedzenie Rady Wydziału – dnia 12 marca 2015 roku

 

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

Autoreferat

 

Skład komisji habilitacyjnej

 

Recenzja - prof. dr hab. Józef Styk

 

Recenzja - prof. dr hab. Urszula Swadźba

 

Recenzja - prof. dr hab. Andrzej Kaleta

 

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL w sprawie nadania stopnia tytułu doktora habilitowanego

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 11:31 - Leszek Wojtowicz