Urodziła się 9 II 1946 r. w Harklowej koło Jasła. W latach 1968-1973 studiowała historię sztuki w KUL. Tytuł magistra otrzymała w roku 1973 na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. Władysława Smolenia, pt. Gotycki ornat z Ukrzyżowaniem na Jasnej Górze. W tym samym roku zatrudniona została na stanowisku asystenta-stażysty w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: Hafty tamborkowe w kręgu oddziaływania Ludwiki z Mniszchów Potockiej w 2. poł. XVIII w., napisanej pod kierunkiem ks. prof. Władysława Smolenia. Od 1 października 1991 r. pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Kościelnej. Swe zainteresowania naukowe skupiała wokół tkanin, haftów oraz kostiumologii. W ramach zajęć dydaktycznych prowadziła ćwiczenia ze wstępu do historii sztuki, z muzealnictwa i ochrony zabytków, a także wykłady z muzealnictwa oraz kostiumologii polskiej i europejskiej od średniowiecza do współczesności. Za rzetelną i oddaną pracę dla KUL otrzymała w 1993 r. nagrodę Rektora KUL. W 1994 r. wygłosiła na Uniwersytecie w Trnawie na Słowacji cykl 20 wykładów zatytułowany Forma i symbolika paramentów liturgicznych od XII-XIX wieku. Zmarła nagle 29 grudnia 1996 r., w wieku 50 lat.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 12:50 - Ireneusz Marciszuk