Dr Wojciech Wytrążek
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - ćwiczenia

 

Zajęcia Temat zajęć
1 Zajęcia organizacyjne, Organizacja
2
Menedżer
3
Otoczenie organizacji
4
Cele i plany w organizacji
5
Zarządznie strategią i planowanie strategiczne
6
Podejmowanie decyzji kierowniczych
7
Elementy struktury organizacyjnej
8
Zarządzanie projektowaniem organizacji
9
Kierowanie zmianami organizacyjnymi
10
Motywowanie pracowników
11
Przywództwo i proces oddziaływania
12
Kontrolowanie
13
Jakość, wydajność, działalność operacyjna
14
Technika, innowacje, systemy informacyjne
15
Podsumowanie, wpisanie zaliczeń


Podstawowy podręcznik: R. W. Griffin - Podstawy zarządzania organizacjami

Autor: Wojtek Wytrążek
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2009, godz. 09:29 - Wojciech Wytrążek