Ur. 12 X 1933 r. w Drohiczynie. Lubelski poeta, prozaik, artysta grafik, współtwórca lokalnego życia artystycznego. Związany z Lublinem od 1957 r., kiedy to rozpoczął studia z historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1962 r. obronił pracę magisterską pt. Obraz „Opłakiwanie Chrystusa" z Czarnego Potoku w Tarnowskim Muzeum Diecezjalnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Władysława Smolenia. Zatrudniony w KUL w latach 1962-1971, najpierw jako asystent, a od 1965 r. starszy asystent w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej. W ciągu tych lat prowadził zajęcia z rysunku pomiarowego oraz organizował wycieczki zabytkoznawcze, brał udział w inwentaryzacji obiektów ze Zbiorów Muzealnych przy Katedrze Historii Sztuki Kościelnej, a także uczęszczał na seminarium doktorskie, choć nie złożył rozprawy.

Równolegle z działalnością dydaktyczną i naukową w KUL rozwijał swoje pasje literackie. Jeszcze w 1955 r. debiutował w prasie jako prozaik. Opublikował kilkanaście tomów wiersz i prozy, m.in. Inwokacje zielone, Punkt odniesienia, Odmienianie czasu, Dom pełen marzeń, Pory roku, Obszar wolności. Jednocześnie był aktywnym organizatorem lubelskiego życia artystycznego; współzałożycielem grupy „Prom" (1959) oraz klubów literackich „Kontrapunkt" (1965) i „Profile" (1968), a także Nauczycielskiego Klubu Literac¬kiego im. J. Czechowicza, członkiem - założycielem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1991). Zbigniew Strzałkowski jest również cenionym grafikiem i bibliofilem, jest autorem około 300 exlibrisów, sam również posiada bogaty zbiór znaków książkowych. Został odznaczony Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem (1995), najwyższym polskim odznaczeniem bibliofilskim. Jest także autorem wielu grafik i rysunków Lublina, za co otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony dla Miasta Lublina.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58(2010), z. 4)


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013, godz. 13:10 - Ireneusz Marciszuk