konwersatorium

 

Prowadząca zajęcia: Dr Joanna Michalczuk

 

Opis zajęć: Konwersatorium ma na celu przedstawienie najważniejszych nurtów tematycznych i form gatunkowych w dramaturgii polskiej XX w. Zasadniczym punktem odniesienia dla rozwoju dramatu będzie obserwacja przemian zachodzących w poezji i prozie polskiej. Uwzględniony będzie też kontekst europejski, by ukazać zbieżności i różnice w podejmowanych tematach i poetykach między dramatopisarzami polskimi i obcymi. Ważnym zagadnieniem będzie także refleksja nad rozwojem i przemianami dramatu religijnego w Polsce w XX w.

Bibliografia (wybór):
S. Bardijewska, Własna przestrzeń. Szkice o polskiej dramaturgii współczesnej, Warszawa 1987;
Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, cz. 1-2, Gdańsk 2001-2002;
L. Eustachiewicz Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918, Warszawa 1986;
L. Eustachiewicz, Dramaturgia współczesna 1945-1980, Warszawa 1985;
M. Fik, Trzydzieści pięć sezonów - teatry dramatyczne w Polsce w latach 1944-1979, Warszawa 1981;
M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981, Warszawa 1991;
Sz. Gąssowski, Współcześni dramatopisarze polscy 1945-1975, Warszawa 1979;
J. Kelera, Panorama dramatu, Wrocław 1989;
A. Krajewska, Dramat i teatr absurdu w Polsce, Poznań 1996;
M. Rawiński, Dramaturgia polska 1918-1939, Warszawa 1993;
A. Żurowski, Zasoby i sposoby. Przegląd dramaturgii polskiej 1970-1984, Gdańsk 1988;
wybrane tomy z serii Dramat w teatrze - Teatr w dramacie. Studia, rozprawy, artykuły.


Zaliczenie: na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 08:41 - Mariusz Lach