Opis [z Wprowadzenia do książki]:

 

Ta książka ma dwie części, ponieważ z jednej strony uczy tego, jak kierować swoim życiem, a z drugiej strony tego, jak je przeżywać, rozumieć i oceniać. Wykorzystuje teorie naukowe i przytacza fragmenty ze świetnej literatury. Kto nie chce lub nie potrafi widzieć siebie w tych dwóch perspektywach, łatwo staje się człowiekiem jednowymiarowym, niezbyt dobrze rozumiejącym siebie.

 

[...] wszystko, co składa się na nasze życie, jest efektem właściwości wrodzonych i wychowania. To wskazuje, jak wiele zawdzięczamy swym  opiekunom, kolegom, instytucjom wychowawczym. W przedszkolu większość dzieci już rozumie, że ostrożność sprzyja długowieczności. W szkole dociera do nich, że w życiu nie warto liczyć na szczęśliwy traf, i że kto szuka łatwego sukcesu, traci szansę zdobycia większej nagrody za przyswojenie sobie trudniejszych umiejętności. Później swoje życie bierzemy we własne ręce.  Zasadniczym zadaniem rozsądnego człowieka jest zatem nie zmarnować tego, co mu dała natura, wzmocnić swe talenty i z wyraźnym planem życia pracować nad sobą. O tym jest ta książka.

 


 

Jacek Hołówka, Anna Głąb, Droga do dorosłości. Pedagogika - filozofia - literatura piękna, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2020, ss. 422. ISBN: 9788366010468.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2020, godz. 23:48 - Anna Starościc