Katedrze Pedagogiki Rodziny zostało powierzone przygotowanie wespół z Katedrą Pedagogiki Specjalnej drugiego numeru Roczników Pedagogicznych na 2013 r. Z ramienia naszej Katedry redaktorem naukowym tomu jest dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL a sekretarzem dr hab. Danuta Opozda. W „rodzinnej” części Roczników Pedagogicznych czytelnik może znaleźć artykuły nt.:

ARTYKUŁY:

Kornas-Biela Dorota, Prawa dziecka a przemoc seksualna: Stanowisko Kościoła katolickiego. Część II: przyczyny, profilaktyka działania naprawcze.  

Bieleninik Łucja, BidzanIlona, Bidzan Mariola, Wcześniactwo a trudne rodzicielstwo w okresie pre- i perinatalnym. 

Parzyszek Magdalena, Responsible parenthood as a family power.
 

Wolska Beata, Troska o życie i zdrowie poczętego dziecka wyrazem odpowiedzialności rodziców. 

Dzionek Jan, Młodość etapem przygotowania do sakramentalnego małżeństwa. 

 

RECENZJE

Dorota Kornas-Biela, Świadek Prawdy. Włodzimierz Fijałkowski, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2013, ss. 458. (Parzyszek Magdalena). 

Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało, Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością Kraków: Wydawnictwo Impuls 2013, ss. 239, (Kręcisz-Plis Elżbieta). 

Monika Parchomiuk, Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością
intelektualną, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2013, ss. 462 (Szalast Anna). 


Danuta Opozda, Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012, ss. 458 (Wilkołaska Karolina). 

 

SPRAWOZDANIA

Suchenek Agnieszka, Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego p.t.„Wokół porodu XXI wieku” (Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 14.10.2012).

 

Parzyszek Magdalena, Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego poświęconego pamięci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w 10 rocznicę jego śmierci „Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego” (Lublin, KUL, 21.03.2013). 


Wilkołaska Karolina, Sprawozdanie z I Seminarium Naukowego Katedry Pedagogiki Rodziny oraz Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji na temat „Psychopedagogiczne problemy wczesnego rodzicielstwa” (Lublin, KUL, 22.02.2013).


Grabias Aleksandra, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologiczne aspekty prokreacji”, (Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 4.06.2013).

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2014, godz. 20:16 - Jan Dzionek