Na 26 maja zaplanowane są dwa ważne spotkania,
w których uczestniczy KUL CAN
1. Spotkanie Pełnomocników Rektorów lubelskich uczelni i dyrekcji lubelskiego oddziału PFRON.
Spotkanie dotyczy możliwości podejmowanie wspólnych działań na rzecz studiujących w naszym mieście studentów z niepełnosprawnościami.
2. Spotkanie grupy ekspertów przygotowujących KUL do konkursu ogłoszonego przez ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji działający przy MEN). Grupą specjalistów w zakresie różnych niepełnosprawności kieruje pani prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak.

Autor: Paweł Ważny
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017, godz. 09:02 - Paweł Ważny