Dydaktyka

Kierunki kształcenia na WNH

STUDIA w roku akademickim 2016/2017

stacjonarne I stopnia:

 

niestacjonarne I stopnia:

 

stacjonarne II stopnia

 

niestacjonarne II stopnia


studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne) prowadzone są w następujących dyscyplinach:
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • historia
  • historia sztuki

studia podyplomowe

 

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 10:16 - Joanna Wiatr