Zachęcamy studentów Instytutu Europeistyki do zapoznania się z zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku Europeistyka I i II stopnia (grupa w języku polskim i angielskim) w roku akademickim 2014/2015:

  

European Studies students (BA and MA in Polish and English) are encouraged to familiarize themselves with the procedures concerning preparation of diploma paper and rules of diploma examination in the academic year 2014/2015.

 

     - Dyplomowanie - Europeistyka I stopnia / European Studies BA

 

     - Dyplomowanie - Europeistyka II stopnia / European Studies MA

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2014, godz. 21:03 - Paweł Wojtasik