Ks. prof. Piotr Wiśniewski, Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce w dniu 20 czerwca 2022 r. otrzymał nominację do Rady Przemysłów Kreatywnych przy Prezydencie Miasta Lublin. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w zakresie konsultowania spraw dotyczących przedsiębiorców z sektora przemysłów kreatywnych oraz jest uprawniona do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorców kreatywnych działających na terenie miasta Lublin.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2022, godz. 09:13 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak