Dyrektor Instytut Filologii Polskiej

dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL 

środa, w godzinach 13.30 - 14.30, pokój CN-214

 
Zastępca Dyrektora Instytutu

ds. studenckich i programowych

dr Małgorzata Nowak-Barcińska 

wtorek , w godzinach 11.00 - 12.00, pokój CN-214


 
Autor: jarosz
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011, godz. 18:36 - Małgorzata Nowak-Barcińska