Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

Instytut Nauk o Sztuce

Wydział Nauk Humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin Collegium Norwidianum, pokój CN-114

dyrszt [at] kul.pl

  • przyjęcia interesantów: środy w godzinach 12.30 - 13.30 (z wyjątkiem dni, w których odbywają się posiedzenia Rady INoS)
  • termin i formę spotkania prosimy uzgodnić za pośrednictwem Sekretariatu Instytutu Nauk o Sztuce

Członkowie Rady Instytutu

Terminy posiedzeń Rady

Przedstawiciele Instytutu Nauk o Sztuce w gremiach KUL

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2021, godz. 09:44 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak