• wzajemne dopasowanie pomiędzy uczeniem i nauczaniem na poszczególnych poziomach kształcenia,
  • współpraca pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów i profili,
  • zintegrowany charakter działań edukacyjnych szkoły (w tym korelację treści i metod),
  • jednolity zestaw celów dydaktycznych i wychowawczych w ramach działań ogólnych oraz przedmiotowych.

 

Umiejętności absolwentów

  • Dlatego nasze podstawowe założenie to kształcenie wieloaspektowe i interdyscyplinarne.
  • W trakcie zajęć zostanie usystematyzowana i uporządkowana wiedza w zakresie podstaw merytorycznych przyrodoznawstwa, jak i wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie nowoczesnych technik uczenia oraz sposobów integracji wiedzy przyrodniczej i humanistycznej.
  • Wykłady, konwersatoria, seminaria i zajęcia terenowe umożliwią praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i nabycie umiejętności skutecznego nauczania przyrody.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 11:28 - Andrzej Zykubek