Działalność Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Prace podejmowane przez pracowników Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski włączają się w szeroko obecnie zakrojony nurt badań nad polskim i europejskim modernizmem. Mając na uwadze modernizm sensu largo, traktowany jako jeden z istotnych światopoglądowych wyznaczników nowoczesności, ze szczególnym pietyzmem w przedsięwzięciach naukowych Katedry traktowane jest piśmiennictwo stanowiące spuściznę twórców żyjących i tworzących w dobie Młodej Polski oraz tych, którzy w jej czasach rozpoczęli działalność artystyczno-społeczną. Do podstawowych zadań Katedry należy wydobycie, opracowanie i systematyczne prezentowanie dokumentów kultury literackiej bądź niewznawianych od ponad półtora wieku, bądź rozproszonych po wielu, dziś z reguły trudno dostępnych, czasopismach, archiwach, zbiorach bibliotecznych, muzealnych, kolekcjach prywatnych. Teksty literackie i paraliterackie, analizowane przy użyciu narzędzi metodologicznych wypracowanych przez humanistykę XX i XXI wieku na potrzeby badań nad modernizmem, umożliwiają (jak się wydaje) wskazanie ideowo-artystycznych kontynuacji w obrębie tzw. „dziewiętnastowieczności”, ale gwarantują też dostrzeżenie radykalnych przeobrażeń ideowo-estetycznych w bogatym dorobku twórców żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Pożytkiem może okazać się także naukowy ogląd recepcji idei modernistycznych w dziełach tych twórców, którzy w XXI wieku odnajdują w ideowo-artystycznych poszukiwaniach podjętych przez literaturę przełomu wieku XIX i XX wiele „miejsc wspólnych”.

Nasze publikacje

Beata K. Obsulewicz, Z literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku, Lublin 2019.

Monika Kulesza, Słowacki medytacyjny. Późny etap życia i twórczości Juliusza Słowackiego w świetle medytacji, Lublin 2017.

Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku, red. Joanna Lekan-Mrzewka, Monika Kulesza, Beata K. Obsulewicz, Lublin 2016.

krotkie-rozprawy-o-moderniz

Krótkie rozprawy o modernizmie, red. Beata Obsulewicz, Piotr Bordzoł, Lublin 2014.

Joanna Lekan-Mrzewka, Kresowiec z urodzenia – warszawiak z wyboru. Adam Pług w życiu literackim Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Lublin 2014.

Małe prozy Konopnickiej i Orzeszkowej, red. Iwona Wiśniewska, Beata K. Obsulewicz-Niewińska, Lublin 2010.

Beata K. Obsulewicz-Niewińska, „Nieobałamucona" wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, Lublin 2008.

Beata Obsulewicz-Niewińska, Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej, Lublin 2003.

Autor: Piotr Bordzoł
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020, godz. 23:15 - Kamila Borto