DZIAŁALNOŚĆ

 

KATEDRY KRYTYKI LITERACKIEJ

 

I.

 

 

Badania Katedry Krytyki Literatury obejmują istotną dla studiów polonistycznych, odpowiadającą perspektywom literaturoznawstwa i zainteresowaniom studentów problematykę:

1.       DZIEJE POLSKIEJ KRYTYKI LITERATURY, BADANIA NAD KRYTYKĄ LITERATURY, WSPÓŁCZESNE ŻYCIE LITERACKIE:

 • dzieje krytyki literatury
 • miejsce krytyki literatury w literaturoznawstwie
 • badania nad krytyką literatury
 • orientacje metodologiczne i spory w ramach krytyki literatury
 • sylwetki krytyków literatury
 • bieżące życie literackie, czasopisma literackie i środowiska opiniotwórcze - z uwzględnieniem regionu

2.       SZTUKA INTERPRETACJI TEKSTU LITERACKIEGO:

 • formy dyskursu w ramach krytyki literatury
 • teoria interpretacji i normy lektury w ramach krytyki literatury
 • interpretacje polskiej poezji i form prozatorskich (XIX i XXI wiek)

3.       FILOZOFIA, TEORIA LITERATURY I METODOLOGIA BADAŃ LITERACKICH:

 • podstawy krytyki literatury
 • aksjologia w krytyce literatury
 • tradycja w krytyce literatury
 • korespondencja sztuk w krytyce literatury

 

II.

 

Od 2010 roku Katedra zainicjowała własną serię naukową: "pisane, czytane".

W 2010 roku w tej serii ukazała się kiążka "Czytanie współczesności".

 

czytanie.jpg

 

        Książka pod red.Małgorzaty Łukaszuk-Piekary i Małgorzaty Peroń, 

wydana pod patronatem Towarzystwa Naukowego KUL

 

III.

 

Koło Naukowe Krytyków Literackich

 

 

(Spotkanie z Karolem Maliszewskim)

 

Przy Katedrze Krytyki Literackiej od 2007 roku działa Koło Naukowe Krytyków Literackich. Pierwszym jego opiekunem był dr Jacek Hnidiuk, obecnie kuratorem Koła jest dr Małgorzata Peroń.

Głównym celem Koła jest organizacja spotkań z pisarzami, poetami i krytykami oraz rozwijanie pasji krytycznoliterackiej na spotkaniach z tekstem literackim.

 

do góry

Autor: Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2015, godz. 19:24 - Małgorzata Peroń