Podstawowy zrąb dydaktyki Katedry stanowią wykłady oraz ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria kierowane do studentów filologii polskiej, edytorstwa  i humanistyki cyfrowej. W Katedrze prowadzone są seminaria z historii literatury staropolskiej: licencjackie – dla studentów studiów I stopnia oraz magisterskie – dla studentów studiów II stopnia. Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia na innych kierunkach studiów (np. na filologii klasycznej) oraz na studiach doktoranckich (w tym seminarium doktorskie - prof. M. Hanusiewicz-Lavallee) na kierunku literaturoznawstwo.

                                                              

 

Prace magisterskie powstałe w Katedrze

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2019, godz. 17:56 - Wiesław Pawlak